opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Praktyki / Dokumenty rozliczenia praktyk
drukuj

Dokumenty rozliczenia praktyk

Rozliczenie praktyk odbywa się na podstawie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Przed przesłaniem dokumentacji (zeskanowane oryginały, przesłane mailem), student zobowiązany jest samodzielnie uzupełnić dane firmy w zakładce praktyki na swoim koncie w systemie dziekanatowym.

UWAGA: Należy wybrać właściwe dokumenty z SEKCJI A oraz SEKCJI B

 

A. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe w tradycyjnej formie:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk i Karier Zawodowych przed rozpoczęciem praktyki
 • Zaświadczenie od firmy o łącznej liczbie przepracowanych godzin
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ STRONĘ TYTUŁOWĄ Z INSTRUKCJĄ
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

2. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS
 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ STRONĘ TYTUŁOWĄ Z INSTRUKCJĄ
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

3. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej, poważnie utrudniającej odbycie praktyk, proszone są o możliwie szybki kontakt z BPiKZ.mają możliwość wnioskowania do Dziekana o wyznaczenie zadania zastępczego.

 

B. ARKUSZE POTWIERDZENIA UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Proszę pobrać właściwy arkusz:

 • Studia I stopnia, kierunek logistyka (licencjat) - POBIERZ
 • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek logistyka - POBIERZ
 • Studia I stopnia, kierunek logistyka (dualne) - POBIERZ
 • Studia I stopnia kierunek zarządzanie - POBIERZ
 • Studia II stopnia, kierunek logistyka - POBIERZ

Arkusz potwierdza uzyskanie efektów kształcenia i zawiera ocenę (w skali od 2 do 5). W przypadku osób odbywających tradycyjne praktyki będzie to opiekun praktyk, w przypadku osób zatrudnionych będzie to przełożony, w przypadku prowadzących działalność gospodarczą– Dyrektor BPiKZDziekan lub osoba przez Niego upoważniona, na podstawie rozmowy (wymagane telefoniczne lub e-mailowe umówienie terminu), w szczególnych przypadkach losowych - Dziekan. Osoby odbywające praktyki w kilku firmach zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów (arkusz i zaświadczenie oraz opis) z każdej z nich.

Zanim zadzwonisz do Biura, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami: FAQ

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.