opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Warto się edukować!
drukuj

Warto się edukować!

2018-05-29 13:40

W Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem „Edukacja w logistyce”. Wzięli w niej udział pracownicy firm logistycznych oraz nauczyciele.

Podczas konferencji słuchacze wzięli udział między innymi w warsztatach dotyczących wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu zapasami, wykorzystania systemów IT w transporcie, symulacji w logistyce. Sporo czasu poświęcono również warsztatom na temat języka angielskiego i niemieckiego w logistyce i wreszcie sesji na temat edukacji w logistyce.

O wrażenia z konferencji „Edukacja w logistyce” w Wyższej Szkole Logistyki zapytaliśmy jej uczestników:

I. Grebczarek, Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu:

Uczestniczę w niemal wszystkich konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Poziom zajęć jest tutaj zawsze bardzo wysoki, a wiedza podawana w sposób interesujący i przystępny. Co istotne, praktyczne podejście do wiedzy z zakresu logistyki, które prezentują wykładowcy powoduje, że uzyskaną podczas tych zajęć wiedzę z łatwością możemy przekazywać naszym uczniom. To ważne, bo logistyka szybko się zmienia, a uczniowie kończący naszą szkołę powinni znać najnowsze, obowiązujące w tej branży trendy. Udział w konferencjach organizowanych przez WSL to znacząco ułatwia. 

M. Pigulska, firma logistyczna:

Jestem bardzo zadowolona z udziału w konferencji „Edukacja w logistyce”. Zajęcia były świetnie prowadzone, bardzo otwarte i komunikatywne. Wiedza, która została nam przekazana jest bardzo przydatna w naszej codziennej pracy.

R. Woźniak, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy:

Szkolenia tego typu są zawsze bardzo przydatne, bo pozwalają się zorientować w najnowszych trendach w logistyce, a ta branża zmienia się bardzo szybko. Podczas konferencji moje koleżanki uczące języków obcych szczególnie zachwyciły się platformą do nauki języków. Już zadeklarowały, że będą z niej korzystały. Dla mnie szczególnie interesujące były warsztaty na temat wykorzystania IT w transporcie oraz na temat symulacji w logistyce.

Program o Konferencji

 

Wróć

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.