opcje
drukuj

Jeżeli są Państwo zainteresowani rekrutacją na studia podyplomowe dla nauczycieli w roku 2019, prosimy o e-mail na adres: studiapodyplomowe@wsl.com.pl
Wszystkie zainteresowane osoby poinformujemy o rozpoczęciu nowego naboru.

 

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Logistyka i Spedycja studia dla nauczycieli – edycja 06.

Brak rekrutacji.

Informujemy, że rekrutacja została wstrzymana do czasu wprowadzenia nowych podstaw programowych dla zawodów technik logistyk i technik spedytor, co zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej ma nastąpić we wrześniu br. W trosce o wysoką jakość kształcenia program studiów podyplomowych zostanie dostosowany do nowych podstaw programowych, w kształcie w jakim zostaną wprowadzone. Jednocześnie zachowane zostaną elementy programu studiów uwzględniające treści zawarte w aktualnych podstawach programowych do czasu, aż szkoły średnie opuszczą absolwenci, którzy według nich rozpoczęli i kontynuują naukę.

Zasady rekrutacji

  1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego online
  2. Dostarczenie dokumentów do Działu Studiów Podyplomowych (jeżeli kandydat nie może przyjechać osobiście proszony jest o kontakt telefoniczny - patrz kontakt):
    - dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis) do wglądu
    - 1 fotografia (zdjęcie legitymacyjne - 35 mm x 45 mm)
    - życiorys (CV) - wydruk lub wersja elektroniczna
  3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów podczas wizyty kandydata wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
  4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.
Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

15 rat
3 raty 1 rata
340 zł
1 650 zł 4 650 zł
Absolwenci WSL*
306 zł
1 485 zł 4 185 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
studiapodyplomowe@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
wtorek – piątek   8.00-14.30
sobota   9.00-13.30

niedziela, poniedziałek nieczynne

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)