opcje
Wykładowcy / Krzyżaniak Stanisław
drukuj

dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, pracownik naukowy i dyrektor ds. badań Instytutu Logistyki i Magazynowania. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania, symulacji oraz optymalizacji procesów związanych z gospodarką zapasami.

Stanisław Krzyżaniak jest współautorem dwóch książek i autorem oraz współautorem trzech podręczników z zakresu logistyki i zarządzania zapasami, a także wielu naukowych i popularyzatorskich publikacji z zakresu logistyki – łącznie opublikował 60 pozycji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Był prelegentem podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych, prowadził gościnne wykłady z zakresu gospodarki zapasami w ramach studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Handlowej i w Międzynarodowym Centrum Treningu Logistycznego w Moskwie (Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Uniwersytet Państwowy).

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego, które reprezentuje we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA). Należy do Europejskiej Rady ds. Certyfikacji w Logistyce (ECBL) i jest członkiem Zarządu tej organizacji. Był współorganizatorem stworzonego w 2000 roku Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Jest członkiem Sekcji Logistyki Transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)