opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / POBIEDZISKA – GNIEZNO – POZNAŃ. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości
drukuj

POBIEDZISKA – GNIEZNO – POZNAŃ. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości

2018-11-22 17:48

Nowa książka wykładowcy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

Dr Karol Górski, kierownik Studium Języków Obcych WSL, już od kilkunastu lat zajmuje się historią niemieckich i żydowskich społeczności żyjących niegdyś na terenie Wielkopolski, a ramach swych zainteresowań literackich trudni się również przekładami niemieckojęzycznych wspomnień oraz opracowań z dziedziny literatury faktu. Owocem jego pracy naukowej w tym zakresie jest wydana ostatnio książka pod tytułem: „Pobiedziska – Gniezno – Poznań. Impresje z dalszej i bliższej przeszłości”. Treść książki tworzą luźne, ale powiązane ze sobą myślą przewodnią osobiste, historyczne i liryczne impresje Autora z „dalszej i bliższej przeszłości” oraz „z dalszej i bliższej okolicy”. Autorska książka dra Karola Górskiego stanowi jego, podbudowaną naukową refleksją, osobistą narrację historyczną, mieszczącą się w trójkącie spraw polsko-niemiecko-żydowskich, jeżeli chodzi o proweniencję narodową badanych obszarów. Jeżeli zaś chodzi o tematykę poszczególnych opracowań, to porusza się ona wzdłuż wektora politycznych, historycznych, literackich, kulturalnych, muzycznych i sportowych interakcji pomiędzy tymi trzema wspomnianymi powyżej społecznościami, zamieszkującymi w przeszłości ziemie polskie, a w bliższej perspektywie geograficznej Wielkopolskę. W tym zróżnicowaniu tematycznym Autor nie pominął trzech konfesji, reprezentowanych przez członków tych społeczności. Stąd też na kartach jego książki przewijają się zarówno fenomeny historyczne, jak i osoby wyznania mojżeszowego oraz członkowie wspólnoty protestanckiej i katolickiej, przynależące odpowiednio do społeczności Żydów, Niemców i Polaków.                     O inspiracjach do napisania książki oraz o samej książce Autor mówi słowami następującego komentarza: Nie jestem zawodowym historykiem, a tylko osobą obdarzoną określoną wrażliwością humanistyczną i historyczną. Książka, którą oddaję w ręce lokalnego, świadomie zaangażowanego w prezentowane w niej przeze mnie treści czytelnika lub też neutralnego odbiorcy, nie pretenduje do miana opracowania sensu stricte historycznego. Jest raczej plonem moich naukowych zainteresowań i badań nad obecnością w „dalszej i bliższej przeszłości oraz w dalszej i bliższej okolicy” trzech grup narodowych: Polaków, Niemców i Żydów (a po części także Romów). Nad ich koegzystencją, nad ich życiem ze sobą, obok siebie, czy też czasami przeciwko sobie. Wszyscy oni z pewnością przyczynili się jednak do rozwoju społeczności lokalnych, ubogacając naukę, kulturę, czy też rozwój gospodarczy swych miast i regionów.

W celu promocji swej książki dr Górski bierze udział w spotkaniach autorskich, organizowanych na terenie Pobiedzisk, Gniezna i Poznania. Podczas jednego z takich spotkań z czytelnikami w Gnieźnie udzielił dnia 2 września br. wywiadu Telewizji Gnieźnieńskiej „TV Gniezno”, podczas którego ubrany był w firmowa koszulkę Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, którym to faktem reklamował swoją uczelnię, w której jako wykładowca pracuje już od ponad 10 lat.

Wywiad dla TV Gniezno

dr Karol Górski 

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)